rights

המיזם עושה כל שביכולתו לשמירת זכות יוצרים וזכות הפרט בחומרים המצויים בפורטל החינוכי. למרות המעקב העקבי והרצוף אחרי הפעילות באתר זה, ייתכן שחומר או פריט מידע מסוים, שהועלה לאתר באמצעות עורכי משנה (מורים ו/או תלמידים), מפר באופן כלשהו את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט. כל פנייה בנדון תזכה למרב תשומת הלב ולפעולה מיידית בהתאם לצורך. אנו מתחייבים להסיר כל פריט המפר זכות יוצרים ו/או זכות הפרט בזמן סביר ממועד קבלת הפנייה, לאחר שנמצא שהיא מוצדקת, ליידע  את האחראי להפרה זו ולהתריע בפניו על העלאת חומרים אלה, כדי למנוע הישנות מקרים שכאלה.

  
לפניות בנדון: ניתן לכתוב הודעה ( כתוב אלינו ) או לפנות ישירות ב
טלפון: 046741525